DHK Baník Most
DHC Slavia Praha
DHC Slavia Praha
HANDBALL PSG ZLÍN
DHC Slavia Praha
HK Hodonín
DHC Plzeň
DHC Slavia Praha
HC Zlín
DHC Slavia Praha
MŠK Dunajská Streda
DHC Slavia Praha
17. 10.
18:00
DHC Slavia Praha
DHC Sokol Poruba
24. 10.
17:00

Partneři klubu